Bedrijf

Marine Olie Handelmij.BV (MOH) werd opgericht in 1967 en begon als een handelsfirma in hoofdzakelijk verschillende visoliën. Door de jaren heen ontwikkelde MOH zich tot een internationale handelsfirma in plantaardige oliën en vetten. Meer en meer gingen de activiteiten in voedingsvetten (diervoedersector) behoren tot de voornaamste dagelijkse bezigheden.

Naast directe handel en bemiddeling tussen verkopers en kopers ontstond de vraag vanuit de markt naar specifieke mengingen van verschillende plantaardig oliën en vetten, hetgeen een trend zette. Het verkrijgen van deze producten vroeg de nodige aandacht en moest gebeuren door vermenging. Opslagfaciliteiten werden daardoor onmisbaar voor deze activiteiten.

In 1973 werd Groot's Extractiefabriek BV samen met MOH in de de Marson groep geïntegreerd, teneinde aan de toenemende vraag voor specifieke mengingen te kunnen voldoen. Deze opslaginstallatie, gevestigd in Wormer (Noord-Holland) vergrootte de mogelijkheden en flexibiliteit voor zowel handel als vervoer. Vandaag de dag onmisbare items. In- en uitgaande produkten kunnen nu verwerkt worden in tankauto's, tankcontainers, alsmede tankers en binnenvaartschepen vanwege de ligging van Groot's Extractiefabriek BV aan de rivier de Zaan. Daarnaast maakt
MOH sinds 2000 gebruik van de opslagfaciliteiten van BTTM in Moerdijk (ook de plaats waar het kantoor gevestigd is). 

Tegenwoordig verkoopt MOH zijn producten aan diverse takken van industrie waarvan de mengvoedersector nog steeds de grootste is , de laatste jaren op de voet gevolgd door de energiebranche .

Op gebied van mengvoeder is ons GMP + certificaat niet alleen een kwaliteitscertificaat maar ook een bewijs van de dagelijkse gang van zaken van kennis en betrokkenheid binnen onze commerciële en logistieke afdeling.
Naast de mengvoedersector en energiebranche  vinden onze producten hun weg naar de petfoodsector (huisdieren), de oleochemie,  de zeepfabrieken en nog vele andere industrieën.

Heeft U vragen, opmerkingen, aanvragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen.